Realizacja Rocznego Planu Łowieckiego

Zarząd koła dziękuje członkom za mocne zaangażowanie w wykonanie przyjętego RPŁ. Stan realizacji na dzień złożenia wniosku o dzierżawę obwodu przedstawia się następująco: pełne wykonanie zadań w gatunkach jelenie i sarny. Pozyskanie dzików przebiega planowo.
Kryterium realizacji RPŁ ma istotne znaczenie przy staraniu się o dzierżawę obwodów łowieckich. Pełne wykonanie zadań ujętych w RPŁ, pozwala na uzyskanie 22 punktów z maksymalnych 40 możliwych do zdobycia. Kryteria oceny kół łowieckich starających się o dzierżawę obwodów, zawiera rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ze stycznia 2021 roku.

Dzierżawa obwodów łowieckich

Informujemy członków koła, że zarząd koła złożył wniosek o wydzierżawienie obwodu łowieckiego. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 lutego 2021 roku.
Przypominamy, że Uchwała Sejmu z dnia 20.12.2019 roku z mocy prawa rozwiązuje wszystkie wcześniej podpisane umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Sejmik Województwa Dolnośląskiego dokonał nowego podziału województwa na obwody łowieckie. Uchwała jako akt prawa lokalnego weszła w życie w styczniu 2020 roku. Nasz obwód, który dzierżawimy przyjął nr 93, ma zwiększoną powierzchnię po wyłączeniach i kategorię bardzo dobrą – dotychczas słabą. Nowe umowy dzierżawy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2021 roku. O przydzieleniu obwodu będzie decydować komisja przy ZO PZŁ w Jeleniej Górze – wymóg Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Składka członkowska na 2021 rok.

Zgodnie z komunikatem nr 9/2020 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 09.2020 roku wysokość składki członkowskiej na PZŁ za 2021 rok wynosi:
1. Normalna 403 zł.
2. Ulgowa dla 70-latków 223 zł.
3. Ulgowa dla 80-latków 133 zł.
Składkę płacimy skarbnikowi koła do dnia 18.12.2020 roku.
Składka za członkostwo w kole wynosi 120 zł i też jest płacona skarbnikowi koła.

Projekt “Polsko-czeskie pogranicze wczoraj i dziś”

Na placu edukacyjnym ścieżki dydaktycznej Dobromyśl podsumowano projekt “Polsko-czeskie pogranicze wczoraj i dziś”. Tradycyjnie myśliwi koła łowieckiego Knieja Lubawka zadbali o przygotowanie miejsca. Wykonano koszenie trawy, wywóz nieczystości. Kol. Andrzeju – w imieniu uczestników spotkania dziękujemy.
Galerię ze spotkania można obejrzeć tutaj:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Informujemy, ze w dniu 27 września 2020 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Krzeszowie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego koła łowieckiego. Z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią, uczestnicy zebrania muszą zachować obowiązujące zalecenia o których piszemy w przesłanym do członków porządku obrad. Najważniejszym punktem NWZC jest konieczność uzupełnienia składów osobowych organów koła, po złożeniu rezygnacji przez niektórych członków tych organów.
Aby koło łowieckie mogło funkcjonować, musi nastąpić w trybie pilnym wybór uzupełniający do organów koła.

Strażnik łowiecki – kurs

W dniu 25 lipca 2020 roku odbył się kurs na strażników łowieckich dla kół okręgu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Miejsce – Dom Kultury Krzeszów. Gościnę dla uczestników zapewnili członkowie koła łowieckiego Knieja Lubawka (nasz teren działania). Dziękujemy serdecznie Andrzejowi, Konradowi, Robertowi i Jackowi za przygotowanie sali, oprawy akustycznej, napoje ciepłe i zimne oraz żurek i zupę gulaszową.

Zasłużona emerytura

Informujemy, że leśniczy Leśnictwa Dobromyśl kol. Jan Sopata (nasz obwód łowiecki) odszedł na emeryturę. W okresie jego działalności zawodowej wspólnie wykonaliśmy wiele projektów ekologicznych dla dzieci i społeczności lokalnej – ścieżkę dydaktyczną, warsztaty edukacyjne dla czterech szkół powiatu kamiennogórskiego i Mieroszowa, wsparcie organizacyjne Zlotu Krasnali organizowanego przez Centrum Kulturalne w Krzeszowie oraz wiele innym mniejszych działań. Dziękujemy za wspólne lata współpracy. Gratulujemy osiągnięć zawodowych i społecznych (wieloletni radny gminy Kamienna Góra, obecnie sołtys Dobromyśla.
Za wspieranie działań myśliwych na wniosek zarządu koła łowieckiego Knieja Lubawka, Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dni 10 lipca 2020 roku przyznała kol. Janowi Sopacie odznaczenie „Zasłużony dla Łowiectwa Jeleniogórskiego”. Gratulujemy.

Przewożenie broni i amunicji – nowe druki!

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 20 maja 2020 roku, pod pozycją 896, opublikowany został tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 czerwca 2020 roku.
Pełny tekst – tutaj:

Galeria

Zwierzęta

This gallery contains 11 photos.

Czy zwierzyna leśna żyje coraz bliżej siedlisk ludzkich, czy my niebezpiecznie zajmujemy jej tereny? Zdjęcia lisów i saren wykonane blisko zabudowań.