Sygnaliści myśliwscy śpiewają kolędy

Dnia 6 stycznia 2018 roku w święto Objawienia Pańskiego, potocznie zwane Trzech Króli, w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze odbyła się uroczysta Msza św. przy udziale połączonych Zespołów Sygnalistów Myśliwskich “Durlakowe Rogi” z Kamiennej Góry i “Odgłosy Kniei” z Wałbrzycha. Koncert wspaniały, nagrodzony gromkimi brawami. Wierni wiele kolęd odśpiewali wspólnie z zespołem i solistą.
Relacja tutaj:

Reklamy

Nowelizacja Prawa łowieckiego.

Dla uważnych czytelników.
Poprzedni tytuł mógł zmylić śledzących zmiany. Poniższy tekst dotyczy części zmian Prawa łowieckiego ułatwiających walkę z ASF. Co prawda poniżej piszemy, że o innych zmianach poinformujemy później, ale to nie było wystarczająco jasne. Informujemy zatem, że podkomisje dalej pracują nad kolejnymi zmianami Prawa łowieckiego w zakresie: dzierżawy obwodów łowieckich, metod szacowania szkód łowieckich, tworzenia funduszy odszkodowawczych (choć ten temat przesunięto na co najmniej dwa lata do przodu), tworzenia obwodów łowieckich i wielu innych sprawach zgłaszanych przez rolników i przeciwników łowiectwa. Ponieważ jest tak wiele zmian i tak różne rozwiązania, postanowiliśmy jedynie opisywać te, które zostały podpisane przez prezydenta. Innymi „młóckami” już się nie będziemy zajmować. Dla jasności podajemy, że dzisiaj (09.01.2018 r.) pracowała podkomisja nad kolejnymi propozycjami zmiany sposobu szacowania szkód łowieckich. Jednak od propozycji podkomisji do ostatecznego kształtu noweli – droga daleka. Wcześniej zdarzało się, że niektóre przyjmowane propozycje na zespołach, później wyrzucano do kosza.

W dniu 14.12.2017 roku poddano pod głosowanie nowelę Prawa łowieckiego ułatwiającą walkę z ASF. Wszyscy posłowie byli za – łącznie 433 posłów, czyli wszyscy obecni. To niesłusznie oburzyło część społeczeństwa, która wypomina swoim delegatom (PiS, .Nowoczesna, Kukiz.15) i prezydentowi zdradę ideałów. Szkoda, że wielu nie rozumie, że walka z AFS wymaga ofiar, bo walczymy o potężny rynek producentów i dystrybutorów mięsa wieprzowego (to nie rynek myśliwych!!!), oszacowany ma kilkanaście miliardów Euro. Jeżeli nie zwalczymy choroby nastąpi krach gospodarczy, bo zamkną się rynki dla naszych producentów. Ustawę podpisał prezydent w dniu 28.12.2017 roku.
Ważniejsze zmiany które oburzyły obrońców przyrody:
1. W ustawie z 14 grudnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt chodzi o zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Nowelizacja wprowadziła m.in. zmiany w rozdziale 10 ustawy o Prawie łowieckim z 1995 roku. Poprawka brzmi: „kto umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania” podlega karze grzywny.
2. Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, odbywają się na zasadach określonych w ustawie oraz zgodnie z obowiązującymi okresami polowań, warunkami wykonywania polowań i zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, o których mowa w art. 34 pkt 4. Redukcja populacji gatunków łownych dotyczy więc również parków i rezerwatów przyrody.
W czasie prac odstąpiono od rozwiązania problemu likwidacji szkód łowieckich. Będzie się to odbywać jak dotychczas. Szacowanie i wypłatę odszkodowań robią dzierżawcy obwodów łowieckich.
Nowela Prawa łowieckiego zawiera dodatkowo jeszcze wiele innych rozwiązań, nad którymi dalej pracuje podkomisja, a później te tematy będą prowadzić połączone komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  O tym napiszemy później.

Szlachetna Paczka 2017

Myśliwi K.Ł. KNIEJA Lubawka po raz kolejny wspierają Szlachetną Paczkę.
Ubodzy warci są wsparcia i miłości. Jeżeli możesz pomóc – pomagaj najlepiej jak umiesz. Możesz być wolontariuszem, możesz być darczyńcą, możesz być kierowcą, który przewiezie paczkę. Po prostu dołącz i rób to razem z nami. Przez to czynimy świat lepszym. Dzielenie się dobrami doczesnymi daje również radość. Papież Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Dzięki SZLACHETNEJ PACZCE możesz być z nimi i dla nich. Wybierz rodzinę, ufunduj coś, na co Ciebie stać i spraw, że kolejni, którym w życiu się nie powiodło, poczują się wyjątkowo.
W imieniu członków K.Ł. Knieja Lubawka dołączyliśmy po raz kolejny do tej szlachetnej inicjatywy. W 2017 roku zrobiliśmy to wspólnie z innymi organizacjami samorządowymi w Krzeszowie – radą sołecką Krzeszowa, Stowarzyszeniem Optymistów Krzeszowskich oraz z wielu innymi, których nie sposób wymienić, fundując dar serca dla potrzebujących. Dołączamy do tej grupy, bo tam jest siedziba naszego koła łowieckiego, bo tam wspólnie realizujemy wiele projektów dla społeczności lokalnej, bo tam współpraca z myśliwymi przebiega wzorowo.
W imieniu obdarowanych dziękujemy myśliwym z naszego koła łowieckiego. Do naszej darowizny dołączyli się indywidualnie nasi członkowie. I tak pomogliśmy kolejnym, którzy na pomoc oczekują. Dzięki sołtysowi Krzeszowa, radzie sołeckiej i członkom stowarzyszeń tam działających (brawo Optymiści Krzeszowscy !!!), pomoc trafiła do najbiedniejszych – bo oni mają rozpoznanie, komu najbardziej to jest potrzebne. Tak, jak poprzednio paczki zawierały artykuły żywnościowe.

Obrazek

Sygnaliści myśliwscy w Kamiennej Górze

W dniu 6 stycznia 2018 roku w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze odbędzie się uroczysta Msza św. przy udziale połączonych Zespołów Sygnalistów Myśliwskich „Durlakowe Rogi” z Kamiennej Góry i „Odgłosy Kniei” z Wałbrzycha. Po Mszy św. wierni będą mogli wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu tego Sudeckiego Chóru Rogów Myśliwskich. Śpiew: myśliwy Andrzej Kuncewicz.

Podkomisje sejmowe za elektroniczną książką polowań.

14 grudnia br. odbywało się ostatnie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej pracującej nad rządową nowelizacją Prawa łowieckiego. Podkomisja łowiecka przyjęła dwa istotne rozwiązania. Pierwszym z nich była zmiana w art. 42b Prawa łowieckiego, która wprowadza do stosowania elektroniczną książkę ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu (jako alternatywę dla książki papierowej). Bez sprzeciwów przeszedł także zapis wyłączający z prawa uzyskania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których ustanowiono zakaz wykonywania polowań.
Wcześniej członkowie podkomisji usunęli z propozycji rządowych m.in. niekorzystne dla myśliwych zapisy o wypowiedzeniu umów dzierżaw obwodów łowieckich na wniosek PZŁ oraz ich przedłużaniu bez prawa pierwszeństwa dla dotychczasowego dzierżawcy. Zostały one jednak przeforsowane w ramach ustawy specjalnej mającej ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, czytanej równolegle na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród najważniejszych zmian przyjętych przez podkomisję znalazły się: obowiązek informowania właściwego nadleśniczego o miejscu i terminie sporządzania inwentaryzacji zwierzyny, możliwość uzyskania odszkodowania od wojewody za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z objęcia ich obwodem łowieckim z trzyletnim okresem przedawnienia (opozycja postuluje 10 lat), a także prawo do wyłączenia (postanowieniem sądu) nieruchomości z granic obwodu na podstawie wyznawanych zasad moralnych.
To tylko propozycje podkomisji. Czy zostaną przyjęte zadecydują komisje i sejm.

Galeria

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE W MIEROSZOWIE

This gallery contains 26 photos.

W dniu 16.12.2017 roku uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu przedświątecznym, które zorganizowali członkowie ROD Przyszłość oraz uczniowie i pedagodzy z PSP w Mieroszowie. Ta formuła należy do wyjątkowo doniosłej i pełnej przyjaźni. To wspaniałe preludium do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Dzieci … Czytaj dalej

Prace nad nowelą Prawa łowieckiego

Po niemal 11 miesiącach przerwy dziś wznowiła prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 1042). Jej przewodnicząca, poseł Anna Paluch (PiS), bardzo pobieżnie przedstawiła na posiedzeniu autorską poprawkę, która usuwa 35 pierwotnie zaproponowanych zmian w brzmieniu ustawy. Została ona przegłosowana jako punkt wyjścia do dalszych prac, wobec czego na dobrą sprawę ruszają one na nowo.
Poprawki wnoszą do szacowania szkód zupełnie nowe rozwiązania, wcześniej nie proponowane i nie stosowane.
Więcej czytaj tu:

Wojskowi myśliwi pomogą w odstrzale dzików?

MON w specjalnie rozesłanym do mazowieckich jednostek wojskowych piśmie z adnotacją „bardzo pilne” informuje, że odstrzał miałby się odbyć na przełomie listopada i grudnia, a żołnierze otrzymaliby urlop okolicznościowy.
MON reaguje na artykuł „Wyborczej”: Sprawdzamy tylko, ilu żołnierzy ma uprawnienia myśliwego.

Galeria

Kalendarz 2018

This gallery contains 1 photo.

Dla członków Koła Łowieckiego Knieja Lubawka i innych zainteresowanych został udostępniony kalendarzy na rok 2018, z motywem naszego obwodu łowieckiego. Kalendarz jest przygotowany w rozmiarze A3. Można go drukować na drukarce domowej w rozmiarze A4 lub dostarczyć do pracowni reklam … Czytaj dalej

Galeria

Polowanie zbiorowe nr 2/2017/2018 Hubertowskie

This gallery contains 27 photos.

W dniu 04.11.2017 roku myśliwi KŁ Knieja Lubawka spotkali się na polowaniu hubertowskim. Na zbiórkę w Kochanowie dojechało wielu myśliwych, była liczna naganka z psami myśliwskimi, byli członkowie zespołu sygnalistów myśliwskich Durlakowe Rogi. Pogoda wyśmienita, atmosfera super. Polowanie poprzedziło złożenie … Czytaj dalej