Zlot Krasnali 2021

W dniu 31 lipca 2021 roku odbył się kolejny Zlot Krasnali na ścieżce dydaktycznej Dobromyśl.
Sprawozdanie z uroczystości można zobaczyć na stronie czadrow.pl – kliknij tutaj:

Dziękujemy członkom koła łowieckiego Knieja Lubawka za przygotowanie miejsca zlotu – prace porządkowe, koszenie trawy, przygotowanie miejsc parkingowych.

ZLOT KRASNALI

Członkowie KŁ Knieja Lubawka rozpoczęli przygotowania placu edukacyjnego ścieżki dydaktycznej Dobromyśl do przeprowadzenia imprezy masowej ZLOT KRASNALI, którą organizuje Gmina Wiejska Kamienna Góra. Luzowanie obostrzeń pandemicznych chyba pozwoli na przeprowadzenie w 2021 roku tego cenionego spotkania dzieci, młodzieży, rodziców i turystów.
Dziękujemy kolegom Andrzejowi, Konradowi, Robertowi i Bartkowi za zaangażowanie w przygotowaniu miejsca imprezy..

Realizacja Rocznego Planu Łowieckiego

Zarząd koła dziękuje członkom za mocne zaangażowanie w wykonanie przyjętego RPŁ. Stan realizacji na dzień złożenia wniosku o dzierżawę obwodu przedstawia się następująco: pełne wykonanie zadań w gatunkach jelenie i sarny. Pozyskanie dzików przebiega planowo.
Kryterium realizacji RPŁ ma istotne znaczenie przy staraniu się o dzierżawę obwodów łowieckich. Pełne wykonanie zadań ujętych w RPŁ, pozwala na uzyskanie 22 punktów z maksymalnych 40 możliwych do zdobycia. Kryteria oceny kół łowieckich starających się o dzierżawę obwodów, zawiera rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ze stycznia 2021 roku.

Dzierżawa obwodów łowieckich

Informujemy członków koła, że zarząd koła złożył wniosek o wydzierżawienie obwodu łowieckiego. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 lutego 2021 roku.
Przypominamy, że Uchwała Sejmu z dnia 20.12.2019 roku z mocy prawa rozwiązuje wszystkie wcześniej podpisane umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Sejmik Województwa Dolnośląskiego dokonał nowego podziału województwa na obwody łowieckie. Uchwała jako akt prawa lokalnego weszła w życie w styczniu 2020 roku. Nasz obwód, który dzierżawimy przyjął nr 93, ma zwiększoną powierzchnię po wyłączeniach i kategorię bardzo dobrą – dotychczas słabą. Nowe umowy dzierżawy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2021 roku. O przydzieleniu obwodu będzie decydować komisja przy ZO PZŁ w Jeleniej Górze – wymóg Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Składka członkowska na 2021 rok.

Zgodnie z komunikatem nr 9/2020 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 09.2020 roku wysokość składki członkowskiej na PZŁ za 2021 rok wynosi:
1. Normalna 403 zł.
2. Ulgowa dla 70-latków 223 zł.
3. Ulgowa dla 80-latków 133 zł.
Składkę płacimy skarbnikowi koła do dnia 18.12.2020 roku.
Składka za członkostwo w kole wynosi 120 zł i też jest płacona skarbnikowi koła.

Projekt “Polsko-czeskie pogranicze wczoraj i dziś”

Na placu edukacyjnym ścieżki dydaktycznej Dobromyśl podsumowano projekt “Polsko-czeskie pogranicze wczoraj i dziś”. Tradycyjnie myśliwi koła łowieckiego Knieja Lubawka zadbali o przygotowanie miejsca. Wykonano koszenie trawy, wywóz nieczystości. Kol. Andrzeju – w imieniu uczestników spotkania dziękujemy.
Galerię ze spotkania można obejrzeć tutaj:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Informujemy, ze w dniu 27 września 2020 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Krzeszowie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego koła łowieckiego. Z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią, uczestnicy zebrania muszą zachować obowiązujące zalecenia o których piszemy w przesłanym do członków porządku obrad. Najważniejszym punktem NWZC jest konieczność uzupełnienia składów osobowych organów koła, po złożeniu rezygnacji przez niektórych członków tych organów.
Aby koło łowieckie mogło funkcjonować, musi nastąpić w trybie pilnym wybór uzupełniający do organów koła.

Strażnik łowiecki – kurs

W dniu 25 lipca 2020 roku odbył się kurs na strażników łowieckich dla kół okręgu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Miejsce – Dom Kultury Krzeszów. Gościnę dla uczestników zapewnili członkowie koła łowieckiego Knieja Lubawka (nasz teren działania). Dziękujemy serdecznie Andrzejowi, Konradowi, Robertowi i Jackowi za przygotowanie sali, oprawy akustycznej, napoje ciepłe i zimne oraz żurek i zupę gulaszową.

Zasłużona emerytura

Informujemy, że leśniczy Leśnictwa Dobromyśl kol. Jan Sopata (nasz obwód łowiecki) odszedł na emeryturę. W okresie jego działalności zawodowej wspólnie wykonaliśmy wiele projektów ekologicznych dla dzieci i społeczności lokalnej – ścieżkę dydaktyczną, warsztaty edukacyjne dla czterech szkół powiatu kamiennogórskiego i Mieroszowa, wsparcie organizacyjne Zlotu Krasnali organizowanego przez Centrum Kulturalne w Krzeszowie oraz wiele innym mniejszych działań. Dziękujemy za wspólne lata współpracy. Gratulujemy osiągnięć zawodowych i społecznych (wieloletni radny gminy Kamienna Góra, obecnie sołtys Dobromyśla.
Za wspieranie działań myśliwych na wniosek zarządu koła łowieckiego Knieja Lubawka, Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dni 10 lipca 2020 roku przyznała kol. Janowi Sopacie odznaczenie „Zasłużony dla Łowiectwa Jeleniogórskiego”. Gratulujemy.