Składka na PZŁ na 2020 rok

Zgodnie z Uchwałą nr 259/2019 Zarządu Głównego z dnia 21 października 2019 roku wysokość składki członkowskiej na rok 2020 wynosi:
normalna – 363 zł,
ulgowa – 203 zł,
ulgowa – 123 zł dla 80-ciolatków.
Więcej informacji na ten temat jest tutaj:
Wymóg obligatoryjny: składkę płacimy w kole do 31 grudnia 2019 roku!!!

https://i0.wp.com/pzljeleniagora.pl/wp-content/uploads/2019/10/002-1-745x1024.jpg

Galeria

Hubertus 2019

This gallery contains 4 photos.

W dniu 3 listopada 2019 roku, w dniu imienin naszego patrona Św. Huberta rozpoczęliśmy sezon polowań zbiorowych. Na zbiórce pojawiło się 26 strzelb i czterech naganiaczy z psami. Polowanie intensywne, zwierz okazały. Pozyskanie  cieszy. Po pędzeniach pokot i przejazd na … Czytaj dalej

Wnioski – odznaczenia łowieckie

Wnioski o odznaczenia myśliwskie:
– wniosek na odznaczenie dla myśliwych wersja WOR
– wniosek na odznaczenie dla KŁ wersja WORD
– wniosek na odznaczenie za zasługi dla łowiectwa osób i instytucji spoza PZŁ
wersja WORD
można pobrać tutaj: 
Wniosek regionalny: wniosek Zasłużony dla łowiectwa jeleniogórskiego
Wniosek dla niemyśliwego wniosek Zasłużony dla łowiectwa jeleniogórskiego niemyśliwy
Wniosek dla instytucji wniosek Zasłużony dla łowiectwa jeleniogórskiego instytucja
Oświadczenie Załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Galeria

Skład Prezydium NRŁ nie zmieniony.

Łowczy Krajowy informuje: Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, wstrzymał wykonanie uchwał podjętych na posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 4 września 2019 r., w związku z możliwością naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Wskutek tego Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej pracuje w składzie sprzed … Czytaj dalej

Nowelizacja regulaminu polowań od 20 września 2019 r.

Zmiana rozporządzenia ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz wchodzi w życie 20 września br.
Główne zmiany wprowadzone nowelizacją regulaminu polowań to:
– rozszerzenie definicji polowania indywidualnego o polowanie wykonywane przez jednego myśliwego z psem lub psami (polowanie w ten sposób na dziki może się odbywać od 15 sierpnia do 31 stycznia) oraz – w przypadku polowania na dziki – przy udziale jednego naganiacza lub podkładacza z psem,
– legalizacja stosowania celowniczych urządzeń termo- i noktowizyjnych do polowań na dziki w nocy w całym kraju,
– dopuszczenie polowań na zwierzynę wsiedloną nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej wypuszczenia do łowiska,
– obowiązek sporządzania przez prowadzącego polowanie zbiorowe listy psów oraz osób towarzyszących, które biorą udział w polowaniu,
– doprecyzowanie, że rozpoczęcie polowania zbiorowego następuje dopiero z chwilą zajęcia pierwszego stanowiska przed pierwszym pędzeniem (odprawa odbywa się przed pierwszym pędzeniem), a przerwy w trakcie zbiorówki nie są polowaniem,
– uzależnienie obecności psów na stanowisku myśliwego na polowaniu zbiorowym od zgody prowadzącego. Pies lub psy muszą się wówczas znajdować na otoku.
Pełna treść rozporządzenia – tutaj:

Galeria

Kategoryzacja obwodów

W woj. dolnośląskim rozpoczął się proces ustalania kategoryzacji obwodów łowieckich. Spektakl jednostronny przed komisją reprezentującą Urząd Marszałkowski, Lasy Państwowe, Izby Rolnicze i przedstawiciela ZO PZŁ. Ktoś wymyślił współczynnik 0,2 dla jeleni ( dwa lata wcześniej dla obwodów leśnych wynosił 0,5). … Czytaj dalej