Galeria

Rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. ASF.

Poniżej przedstawiamy działania podjęte przez ZG PZŁ, których realizację obligatoryjnie zlecono kołom łowieckim. Istota problemu zawarta jest w oświadczeniu Ministra Środowiska – czytaj tu:

1. Zarząd Główny PZŁ w dniu 05.07.2017 r. przekazał łowczym okręgowym PZŁ do realizacji „Strategię obniżania populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”.
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego nakazał łowczym okręgowym nawiązanie współpracy z powiatowymi lekarzami weterynarii w zakresie wdrażania procedur znajdujących się w strategii. Zgodnie z procedurami, powiatowi lekarze weterynarii zobowiązani są do dokonania do 15 maja każdego roku analizy, wspólnie z właściwymi zarządami okręgowymi PZŁ, danych dotyczących gospodarowania populacją dzika. Ponadto Zarząd Główny PZŁ nakazał ścisły nadzór nad wykonaniem odstrzału sanitarnego oraz rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania dzika przez dzierżawców obwodów łowieckich.
2. Zarząd Główny PZŁ w dniu 07.08.2017 r. skierował pismo do Zarządów Okręgowych położnych na terenie południowej i południowo-zachodniej Polski o potrzebie intensyfikacji odstrzału dzika w ramach rocznych planów łowieckich 2017/2018. Dodatkowo Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do myśliwych o zwracanie szczególnej uwagi na przypadki odnajdywania w terenie martwych dzików i konieczności zgłaszania takich sytuacji powiatowym lekarzom weterynarii.
3. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do Kolegów Łowczych z poleceniem przekazania do kół łowieckich prośby o współpracę z jednostkami Lasów Państwowych w poszukiwaniach padłych dzików na terenie strefy WAMTA (raz w miesiącu) oraz specjalnych obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASFV (z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu aż do czasu zniesienia strefy). Podstawą do współpracy w powyższej materii jest porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 stycznia 2016 r.
4. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do Kolegów Łowczych z poleceniem przekazania do kół łowieckich prośby o współpracę z jednostkami Lasów Państwowych w poszukiwaniach padłych dzików na terenie strefy WAMTA (raz w miesiącu) oraz specjalnych obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASFV (z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu aż do czasu zniesienia strefy). Podstawą do współpracy w powyższej materii jest porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 stycznia 2016 r.
5. Zarządzenie 7/2017 ZG PZŁ w sprawie działań w czasie polowań zbiorowych.
WARIANT 1
Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać;
WARIANT 2
W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat.1. Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl ;
Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w punkcie 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczane są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.
6. Zarząd Główny PZŁ w dniu 21.08.2017 r. po zdjęciu klauzuli zastrzeżone z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP, przekazał łowczym okręgowym polecenie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych do poziomu 0,5 osobnika/ km2. Redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki łowieckiej a tam, gdzie to konieczne, należy przeprowadzić odstrzały sanitarne. Jednocześnie Zarząd Główny PZŁ poleca sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ustalonym czasie.
7. Rekomendacja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików – zasada obliczania
liczby dzików do odstrzału
8. Nadzór nad wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Realizacji rekomendacji RZZK zgodnie z pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r., (znak pisma DLP – VIII.670.5.2015.RN), Pana Andrzeja Koniecznego Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Środowiska stanowi realizację art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
Zarządy okręgowe PZŁ zgodnie z art. 33 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie koordynują i nadzorują wykonanie rekomendacji.
Kontrolę wykonania rekomendacji RZZK zarządy okręgowe prowadzą w oparciu o § 133 ust. 6 i 8 Statutu Zrzeszenia.
Niewykonanie rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie oraz § 34 ust 1 i 8 Statutu Zrzeszenia.
Niewykonanie rekomendacji RZZK może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s