Galeria

Spotkanie bożonarodzeniowe w Mieroszowie

This gallery contains 6 photos.

W dniu 15 grudnia 2018 roku zarząd K.Ł. Knieja Lubawka z myśliwymi gościł w Mieroszowie na zaproszenie prezesa ROD „Przyszłość” pana Adama Kołpaka. Odbyło się tam cykliczne spotkanie świąteczne członków ROD z organizacjami społecznymi działającymi wspólnie na rzecz społeczności lokalnej. … Czytaj dalej

Galeria

Myśliwi i 100 rocznica Niepodległości

This gallery contains 20 photos.

W dniu 15 listopada 2018 roku myśliwi K.Ł. Knieja Lubawka wzięli udział w uroczystym spotkaniu upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. Spotkanie odbyło się w Mieroszowie. Głównym organizatorem uroczystości byli członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przyszłość. W spotkaniu wzięli również udział: – … Czytaj dalej

Zlot Krasnali

W dniu 28 lipca 2018 roku w Gorzeszowie przy rezerwacie przyrody nieożywionej Głazy Krasnoludków, na placu edukacyjnym ścieżki dydaktycznej Dobromyśl odbył się XVI Zlot Krasnali. To miejsce stworzone przez myśliwych Kniei Lubawka i leśników Nadleśnictwa Kamienna Góra chętnie jest wykorzystywane do organizacji imprez masowych. Cieszy nas to, bo daje wymierną satysfakcję z poniesionego trudu. Jak zawsze myśliwi wcześniej zadbali o estetykę miejsca. Skoszono trawy, naprawiono obiekty, uzupełniono piaskownicę. W tych pracach od kilku lat (kiedyś robiliśmy to sami) pomagają nam członkowie innych organizacji społecznych, którzy z tym miejscem starają się identyfikować, bo jest cudownie położone i warto tam realizować swoje działania statutowe dla społeczności lokalnej. Jak wcześniej pisałem na łamach Zachodniego Poradnika Łowieckiego, myśliwi K.Ł. Knieja Lubawka aktywnie uczestniczą w regionalnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej, bo zależy nam na dobrych relacjach z mieszkańcami. Dodatkowo inne organizacje chętnie widzą nas w swoich projektach, bo jesteśmy otwarci na współpracę i wyjątkowo skuteczni w działaniu. Po raz kolejny wójt gminy Kamienna Góra podziękował z głównej sceny Kniei Lubawka, za pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczą mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego i liczni turyści. Zlot Krasnali gości od 600 do nawet 900 uczestników. W czasie trwania imprezy za edukację myśliwską i ekologiczną odpowiadają pracownicy Nadleśnictwa Kamienna Góra, którzy w swoim programie mają wiele ciekawych konkursów z nagrodami, nie tylko dla najmłodszych.
Więcej czytaj tu:

Galeria

Dokarmianie zwierząt 2018

This gallery contains 56 photos.

Koło łowieckie Knieja Lubawka organizuje wspólne z młodzieżą i mieszkańcami regionu, zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej z okazji ogólnopolskiego Dnia Dokarmiania Zwierząt Leśnych, który przypada na 11 dzień lutego. Kiedyś były to „zmasowane” działania szkół i mieszkańców pod myśliwskim nadzorem, bo … Czytaj dalej

Galeria

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE W MIEROSZOWIE

This gallery contains 26 photos.

W dniu 16.12.2017 roku uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu przedświątecznym, które zorganizowali członkowie ROD Przyszłość oraz uczniowie i pedagodzy z PSP w Mieroszowie. Ta formuła należy do wyjątkowo doniosłej i pełnej przyjaźni. To wspaniałe preludium do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Dzieci … Czytaj dalej

Galeria

Zlot Krasnali tuż, tuż.

This gallery contains 11 photos.

W dniu dzisiejszym (20.07.2017 r.) grupa Optymistek Krzeszowskich wraz z myśliwymi z Kniei Lubawka przygotowywała plac edukacyjny ścieżki dydaktycznej Dobromyśl na przyjęcie krasnali. Więcej o tym święcie czytaj tu: Tradycyjnie koszono trawę, usuwano nieczystości, obkaszano tablice dydaktyczne. Wcześniej łowczy koła … Czytaj dalej

Dzień Dziecka 2017

Dzisiaj 05.06.2017 roku współorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie . Organizatorami spotkania byli:
1. Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie.
2. Członkowie Koła łowieckiego KNIEJA Lubawka.
3. Dyrekcja i grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.
4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji Koło w Mieroszowie.
5. Polski Związek Pszczelarzy o/Mieroszów.
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie.
7. Władze samorządowe Mieroszowa.
8. Policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach.
To święto dla dzieci i młodzieży organizujemy już po raz kolejny. Nie zabrakło sygnalisty myśliwskiego, który odśpiewał życzenia i myśliwskie pozdrowienie.  Zawsze uczestnikom takich spotkań towarzyszy uśmiech i radość. Również jak poprzednio, dzieci przygotowały spektakl teatralny oraz place plastyczne o przyrodzie, ekologii i zwierzętach. Strażacy pozwolili każdemu uchwycić prądnicę wodną i polewać otoczenie do woli. Był czas na poznanie strażackich wozów bojowych. Pszczelarze przygotowali ul poglądowy z oprzyrządowaniem, opowiedzieli o pszczołach i sposobach pozyskania miodu. Policjanci przybliżyli działania, jakie codziennie podejmują, aby nam było bezpieczniej. Myśliwi opowiedzieli o zwierzynie leśnej, drzewach i grzybach oraz z dziećmi zmontowano budki lęgowe i karmniki dla ptactwa.  Działkowcy mówili o pracy na działce i płodach z ogrodu. Po tych emocjach wszystkich zaproszono na posiłek. Były kiełbaski z rusztu, napoje, słodycze, ciasto i wiele prezentów dla dzieci. Prezes ROD podziękował wszystkim za trud i zaangażowanie. Każdy otrzymał stosowny glejt a młodzież słodycze i nagrody rzeczowe. Dwóch naszych myśliwych: koledzy Zbyszek i Marian otrzymali tytuł Honorowego Członka ROD Przyszłość w Mieroszowie. Myśmy wręczyli młodzieży i pedagogom z okazji 70-lecia szkoły, tablicę upamiętniającą nasze wspólne działania. Do następnego spotkania.

Dzień Dziecka 2017

W dniu 05.06.2017 roku (poniedziałek) o godz. 9.30 spotykamy się z dziećmi z PSP w  Mieroszowie. Miejsce – ścieżka dydaktyczna Mieroszów.
W czasie wesołego spotkania wręczymy dyrekcji PSP pamiątkową tablicę z okazji 70-lecia tamtejszej szkoły. Naszym dwóm myśliwym (kol. Marian i Zbyszek) zostanie nadany tytuł Honorowego Członka ROD Mieroszów. Dla dzieci przygotujemy wspólnie z działkowcami, strażakami, policjantami i pszczelarzami, miłe spotkanie przy ognisku. Będą zabawy i montaż budek lęgowych oraz karmników dla ptactwa. Zapraszamy myśliwych wraz z dziećmi.
Info dla kol. Mariana – koszenie trawy na ścieżce najlepiej w czwartek 01.06.2017 r.

Galeria

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE 2016

This gallery contains 29 photos.

W dniu 17.12.2016 roku byliśmy na spotkaniu Bożonarodzeniowym w Mieroszowie. Działkowcy z ROD Przyszłość zorganizowali tam adwentowe spotkanie z organizacjami, z którymi na co dzień współpracują. Oprócz myśliwych byli: po raz pierwszy Optymiści Krzeszowscy oraz strażacy, pszczelarze, policjanci z czynnej … Czytaj dalej

Galeria

Ścieżka Mieroszów po renowacji

This gallery contains 15 photos.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przyszłość w Mieroszowie wykonali remont i odnowienie obiektów ścieżki dydaktycznej. Były to wyjątkowo czasochłonne prace oraz duży wysiłek finansowy dla organizacji. Jeszcze przed nami odnowienia: słupów i desek z napisami oraz pokrycie paśnika gontem. Zdjęcia otrzymaliśmy … Czytaj dalej