Galeria

Rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. ASF.

Poniżej przedstawiamy działania podjęte przez ZG PZŁ, których realizację obligatoryjnie zlecono kołom łowieckim. Istota problemu zawarta jest w oświadczeniu Ministra Środowiska – czytaj tu: 1. Zarząd Główny PZŁ w dniu 05.07.2017 r. przekazał łowczym okręgowym PZŁ do realizacji „Strategię obniżania … Czytaj dalej

Ostatnie pożegnanie

Z żalem informujemy, że odszedł do Krainy Wiecznych Łowów myśliwy Marian Różański, jeden z założycieli Koła Łowieckiego KNIEJA Lubawka.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 – kościół pw Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze.

Nowe okresy polowań i inne uregulowania

W dniu 3 sierpnia 2017 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw cztery teksty rozporządzeń Ministra Środowiska:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków łownych.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
Istotne zmiany:
Na łanie polujemy – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na cielęta od dnia 1 września do końca lutego.
Na dziki – przez cały rok, bez względu na płeć.
Inne zmiany:
1. Nowelizacja regulaminu polowań wprowadza długo oczekiwaną, głównie w związku z koniecznością redukcji liczebności dzika, możliwość używania noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych. Wyraźnie określono jednak gatunek zwierzyny oraz miejsca, gdzie wykorzystywanie takiego sprzętu będzie legalne. Stosowanie nokto- i termowizji zostało mianowicie zastrzeżone wyłącznie do wykonywania polowania w nocy na czarnego zwierza oraz zawężone do obszarów objętych ograniczeniami określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
2. Novum wprowadzane nowelizacją stanowi także regulacja umożliwiająca równoczesne wykonywanie polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia.
3. W sezon łowiecki 2018/2019 wkroczymy ze zmienionymi zasadami planowania nie tylko w odniesieniu do dzików, lecz także samców zwierzyny płowej. W ich przypadku liczba osobników do pozyskania będzie uwzględniała podział na osobniki selekcyjne i łowne. Rozporządzenie umożliwi więc wejście w życie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych wprowadzonych uchwałą nr 14/2015 NRŁ z 15 grudnia 2015 r. W odniesieniu do dzików będziemy planować jedynie minimalną (nie optymalną jak dotychczas) ich liczbę przewidzianą do pozyskania, bez ustalania górnej granicy. W części szczegółowej WŁPH znajdzie się natomiast miejsce na podanie maksymalnej (nie, jak dotąd, docelowej) liczby dzików na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu.
Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej informuje, że nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej przy ocenie prawidłowości odstrzału, będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku. Regulacje określone w uchwale nr 14/2015 należy uwzględnić przy tworzeniu rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2018/2019.
Więcej na stronie PZŁ:

Galeria

Zlot Krasnali tuż, tuż.

This gallery contains 11 photos.

W dniu dzisiejszym (20.07.2017 r.) grupa Optymistek Krzeszowskich wraz z myśliwymi z Kniei Lubawka przygotowywała plac edukacyjny ścieżki dydaktycznej Dobromyśl na przyjęcie krasnali. Więcej o tym święcie czytaj tu: Tradycyjnie koszono trawę, usuwano nieczystości, obkaszano tablice dydaktyczne. Wcześniej łowczy koła … Czytaj dalej

Trening strzelecki

Informujemy, że dla kolejnych myśliwych naszego koła zorganizowany został trening strzelecki i przestrzeliwanie broni. Zbiórka uczestników w niedzielę 09.07.2017, godz. 7.00 w Krzeszowie.

Galeria

Debata rolniczo-łowiecka

This gallery contains 4 photos.

W dniu 07.07.2017 roku uczestniczyliśmy w debacie rolniczo-myśliwskiej w Łagowie. Organizatorami spotkania myśliwych, rolników i leśników byli: Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu i ZO PZŁw Jeleniej Górze. Program debaty to: 1. Stan gospodarki łowieckiej na terenie działania ZO PZŁ Jeleniej … Czytaj dalej

Dzień Dziecka 2017

Dzisiaj 05.06.2017 roku współorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie . Organizatorami spotkania byli:
1. Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie.
2. Członkowie Koła łowieckiego KNIEJA Lubawka.
3. Dyrekcja i grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.
4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji Koło w Mieroszowie.
5. Polski Związek Pszczelarzy o/Mieroszów.
6.Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie.
7. Władze samorządowe Mieroszowa.
8. Policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach.
To święto dla dzieci i młodzieży organizujemy już po raz kolejny. Nie zabrakło sygnalisty myśliwskiego, który odśpiewał życzenia i myśliwskie pozdrowienie.  Zawsze uczestnikom takich spotkań towarzyszy uśmiech i radość. Również jak poprzednio, dzieci przygotowały spektakl teatralny oraz place plastyczne o przyrodzie, ekologii i zwierzętach. Strażacy pozwolili każdemu uchwycić prądnicę wodną i polewać otoczenie do woli. Był czas na poznanie strażackich wozów bojowych. Pszczelarze przygotowali ul poglądowy z oprzyrządowaniem, opowiedzieli o pszczołach i sposobach pozyskania miodu. Policjanci przybliżyli działania, jakie codziennie podejmują, aby nam było bezpieczniej. Myśliwi opowiedzieli o zwierzynie leśnej, drzewach i grzybach oraz z dziećmi zmontowano budki lęgowe i karmniki dla ptactwa.  Działkowcy mówili o pracy na działce i płodach z ogrodu. Po tych emocjach wszystkich zaproszono na posiłek. Były kiełbaski z rusztu, napoje, słodycze, ciasto i wiele prezentów dla dzieci. Prezes ROD podziękował wszystkim za trud i zaangażowanie. Każdy otrzymał stosowny glejt a młodzież słodycze i nagrody rzeczowe. Dwóch naszych myśliwych: koledzy Zbyszek i Marian otrzymali tytuł Honorowego Członka ROD Przyszłość w Mieroszowie. Myśmy wręczyli młodzieży i pedagogom z okazji 70-lecia szkoły, tablicę upamiętniającą nasze wspólne działania. Do następnego spotkania.

Kontrola sprawności broni myśliwskiej

Kol. Członkowie Koła Łowieckiego
” KNIEJA” Lubawka
————————————
Zarząd Koła Łowieckiego „Knieja” Lubawka informuje, że w dniu 18 czerwca 2017 roku w godzinach od 08.oo do 14.oo na Strzelnicy Dzikowiec odbędzie się przegląd techniczny oraz przestrzelenie broni myśliwskiej dla członków naszego koła. Każdy
z myśliwych zabezpiecza indywidualnie odpowiednią ilość amunicji.
Obecność obowiązkowa.

Sprawę prowadzi instruktor strzelectwa kol. Zbigniew RADOLIŃSKI.

Galeria

Prace gospodarcze

This gallery contains 6 photos.

W dniu 06.05.2017 roku grupa naszych myśliwych kontynuowała sadzenie drzew owocowych, których owoce w przyszłości będą bazą żerową dla zwierzyny dziko żyjącej. Po raz kolejny w sadzeniu drzew udział wziął młody człowiek – prywatnie syn kol. Marcina. Wcześniej z młodzieżą … Czytaj dalej

EXPO HUNTING Sosnowiec 2017

Członkowie naszego koła w liczbie 15 myśliwych odwiedziło w dniu 09.04.2017 r. targi myśliwskie w Sosnowcu. Tegoroczna edycja po raz kolejny zajmowała przestrzeń całej hali ośrodka, tj. 10,5 tys. m kw. Na powodzenie EXPOHunting składała się nie tylko atrakcyjna oferta prawie 200 Wystawców z kilkunastu krajów, reprezentujących niemal 400 światowych marek, ale i bogaty program wydarzeń towarzyszących. Tegoroczna  edycja EXPOHunting odbyła się z Targami EXPOShooting. Tym samym tematyka ekspozycji została poszerzona o ofertę dla osób zainteresowanych strzelectwem, nie zabrakło propozycji z zakresu militariów czy survivalu.

Kurs dla kandydatów na myśliwych

K O M U N I K A T Nr 2/2017  ZO PZŁ Jelenia Góra.

Dla kandydatów, którzy do dnia 10 czerwca 2017r. ukończą obowiązkowy, roczny staż kandydacki zostanie zorganizowany cykliczny – obowiązkowy kurs dla kandydatów do PZŁ. Zajęcia na kursie rozpoczną się o godz. 9,00 w dniu 8 kwietnia br. w stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Jeleń” w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec (gmina Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra).
Więcej czytaj tu: