Sponsorzy

W  2011 roku prowadziliśmy wiele działań z młodzieżą. Były to bardzo przyjemne spotkania edukacyjne. Głównymi tematami spotkań w naszym obwodzie łowieckim były:
1. Ochrona przyrody i lasów.
2. Zimowe dokarmianie zwierząt dziko żyjących.
3. Myślistwo i łowiectwo.
4. Budowa budek lęgowych i karmników dla ptactwa.
5. Tradycja myśliwska.
6. Muzyka myśliwska.
Zanotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie ścieżką dydaktyczno-edukacyjną, budowaną przez nas wspólnie z członkami ogrodów działkowych w Mieroszowie. W spotkaniach brało udział bardzo dużo dzieci i młodzieży. Każde wspólne spotkanie kończyliśmy biesiadowaniem przy ognisku. Dzieci i młodzież każdorazowo otrzymywali nagrody książkowe i inne. Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli naszą edukacyjną działalność i przekazali nam na ten cel wsparcie. Są to:

1. MAC Edukacja Kielce.
2. Wydawnictwo Anna Łódź.
3. Adam Wilczyński i Marcin Śrubka – firma LAS-ART.
4. Urząd Gminy Kamienna Góra.
5. Urząd Miasta Kamienna Góra.
6. Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.
7. Poseł na Sejm RP pani Elżbieta Zakrzewska.
8. Rodzinne Ogrody Działkowe PRZYSZŁOŚĆ w Mieroszowie.
9. Członkowie PZ Pszczelarzy.
10. Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.

Dzięki tym darczyńcom udało się zorganizować dodatkowo dla dzieci Dzień Dziecka, spotkanie jasełkowe, piknik rodzinny oraz występy artystyczne, które wzbogacały duchowo nasze kontakty. Chcemy podjąć w nadchodzącym roku kolejne działania. Mamy nadzieję, że wypróbowani sponsorzy nie zawiodą i przekażą na ten cel kolejne nagrody rzeczowe, które w ich imieniu z przyjemnością wręczymy dzieciom i młodzieży.

 

Materiały edukacyjne

Koło łowieckie KNIEJA Lubawka wzbogaciło się o materiały edukacyjne, pomocne przy przekazywaniu dzieciom i młodzieży wiedzy o myślistwie i łowiectwie. Wzbogacą one ścieżkę edukacyjną organizowaną na terenie Mieroszowa – nasz obwód łowiecki.Jest to 10 tablic odpornych na trudne warunki klimatyczne zawierające wiele istotnych informacji o myśliwych, zwierzętach, lesie i przyrodzie. Fundatorami tablic i przepięknych wydań o drzewach i grzybach są panowie Marcin Śrubka i Adam Wilczyński, którzy budują na terenie nadleśnictw obiekty edukacji przyrodniczo-leśnej. Więcej o ich działalności można przeczytać na stronie internetowej www.las-art.pl
Serdecznie dziękujemy fundatorom za okazaną pomoc. Wykorzystamy ją należycie.

Podziękowanie

Zarząd
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Mieroszowie
Ul. Kościelna 7a
58-350 Mieroszów

Dotyczy: podziękowanie

Zarząd Koła Łowieckiego KNIEJA Lubawka z siedzibą w Krzeszowie, serdecznie dziękuje pani Stanisławie Kędzi i panu Adamowi Kołpakowi za zorganizowanie
w dniu 14 stycznia 2011 roku, spotkania edukacyjnego pod hasłem:
„Pomóżmy przetrwać zimę zwierzętom leśnym”
z udziałem młodzieży szkolnej, działkowców oraz myśliwych naszego koła łowieckiego.

Celem spotkania było poznanie historii łowiectwa, jego roli w ochronie przyrody ojczystej, przybliżenie rządzących w przyrodzie obiektywnych praw, a ponadto przedstawienie problemu zimowego dokarmiania zwierzyny leśnej.

Informacje o podejmowanych działaniach społeczności lokalnych w tym ważnym temacie nagłaśniamy, umieszczając je na naszej stronie internetowej
www.kniejalubawka.wordpress.com
oraz prasie regionalnej.

Mamy nadzieję na dalsze kontynuowanie współpracy, co przyczyni się do zmiany świadomości społecznej w tych zagadnieniach oraz wpłynie na właściwe kształtowanie postaw młodzieży szkolnej w tej ważnej dziedzinie życia.

Darz Bór.

Krzeszów, dnia 10 stycznia 2011 roku             Prezes koła: Henryk Kubieniec

Młodzież i zwierzęta

Przedszkolaki i myśliwi.

W dniu 15 czerwca 2010 roku zorganizowano spotkanie z dziećmi z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kamiennej Górze. W spotkaniu uczestniczyło 21 dzieci w wieku 5 do 6 lat, wychowawczyni grupy Helafumpy pani Maria HYPŚ, opiekunka pani Mirosława MÓL oraz prezes Koła Łowieckiego KNIEJA Lubawka kol. Henryk Kubieniec.

Inspiracją do spotkania stało się dość typowe dla naszych czasów zdarzenie, zaobserwowane nad stawem wodnym o wielkości 2 ha.

Staw leży prawie w centrum Kamiennej Góry. Z północno-wschodniej strony otoczony jest domkami jednorodzinnymi. Pozostała część linii wodnej jest dostępna dla mieszkańców miasta i wędkarzy. Z uwagi na bardzo przyjazne środowisko, akwen ten stał się ostoją dla wielu gatunków ptactwa wodnego. Gnieżdżą się tu masowo kaczki krzyżówki, łabędzie, bociany, perkozy, czaple i kurki wodne. Nie brakuje również drapieżników wodnych. Już kolejny rok obserwujemy młode pisklęta pod baczną opieką dorosłych ptaków. Miejsce to ostatnio stało się ulubionym kąpieliskiem dla młodzieży. Wcześniej czy później musiało dojść do niezamierzonego starcia przyrody z człowiekiem.

Siedząc nad brzegiem akwenu, karmiłem i podziwiałem młode łabędzi i kurek wodnych, które za ostoję wybrały sobie wolny brzeg po przeciwnej stronie. Po pewnym czasie w tym miejscu pojawiła się grupa młodych ludzi w wieku 8 do 12 lat, pragnąca się ochłodzić w wodzie. Był upalny dzień. Okazało się że nie jest to takie proste. Dorosły łabędź samiec strosząc pióra, nie pozwolił zbliżyć się młodzieży do linii wody. Zaczął ich wściekle atakować. Dla nas myśliwych to zrozumiałe zjawisko, on bronił piskląt. Jednak młodzieńcy postanowili się wykąpać za wszelką cenę. W ruch poszły kamienie. Był to dla mnie niesamowicie przykry widok. Oto grupa dorastających ludzi zachowuje się w sposób niegodny, szuka najprymitywniejszego sposobu do osiągnięcia celu. Moja reakcja była natychmiastowa. I tu zostałem zaskoczony po raz drugi. Młodzieńcy zwróconą uwagę o niestosownym zachowaniu przyjęli ze zrozumieniem, przerwali nierówną walkę. Na ich twarzach można było zauważyć wstyd.

Najwyraźniej nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, jak niestosowne było ich zachowanie. Stado łabędzi odprowadziłem przy pomocy karmy na przeciwny brzeg, umożliwiając młodym ludziom kąpiel. Na koniec przyrzekli mi, że tą metodę będą stosować w przyszłości i nigdy nikt z nich nie rzuci do ptaka kamieniem. Pozostaje mi w to wierzyć. To my poprzez przekaz kształtujemy postawy, mówimy co dobre, co złe. Aby do takich zdarzeń dochodziło w przyszłości jak najrzadziej, postanowiłem zorganizować spotkanie z młodymi ludźmi dokładnie w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że tych 21 przedszkolaków zrozumiało przekaz i w rozmowach w grupach, doznane wrażenia przekażą kolejnym.

Do edukacji wykorzystałem trofea myśliwskie i preparowane zwierzęta zgromadzone przez członków koła KNIEJA Lubawka,  eksponowane w domku myśliwskim, właśnie nad tym stawem. W przekazie bardzo pomocne okazały się materiały edukacyjne – Myśliwi dzieciom, wydawane przez Zachodni Poradnik Łowiecki.

Spotkanie z młodzieżą miało charakter edukacyjno-rozrywkowy. Były ciastka, napoje i lody. Były gry zręcznościowe. Młodzież okazała się być bardzo dobrze przygotowana przez opiekunów z zachowań wymaganych przy kontakcie ze zwierzętami, z zaciekawieniem chłonęła wiedzę. Wymusili na mnie kolejne spotkanie, tym razem zimowe, połączone z dokarmianiem. Osobiście przyrzekli, że jesienią zbiorą kasztany, żołędzie na to dokarmianie.

Henryk Kubieniec

Koło Łowieckie KNIEJA Lubawka.

Kamienna Góra, 17.06.2010 roku.